IT-tjänster börjar åter bli lönsamt
Fernqvist Innovation AB är ett företag som framförallt arbetar med hårdvara och uppgradering av datorsystem. En biverksamhet för den mångsidige ägaren är webbhotellet Fernbein Dot Com samt arbetet som lärare i PC-teknik.
Med ett förflutet som data- och elektronikingenjör startade Michael Fernqvist
sitt IT-företag 1994. Det var när han arbetade medicin-teknisk ingenjör
på Blodcentralen i Lund som han bestämde sig för att starta eget.
 
Fernqvist Innovation AB är verksamt inom flera olika områden. Michael är bland annat inhyrd som konsult hos Lernia AB i Helsingborg där han jobbar som lärare i PC-teknik. Det är ett projekt inom IT Skåne där Länsarbetsnämnden samarbetar med företag inom utbildningssektorn. Utbildningen, som man söker via arbetsförmedlingen, sker i tre steg under ett års tid och vänder sig till arbetslösa som under utbildningstiden får A-kassa.
Syftet med denna utbildning är att ge branschen en jämn försörjning av IT-folk till hela näringslivet. Utbildningen har mycket gott rykte och många får jobb.
- Men framförallt arbetar jag med PC-system med tyngdpunkt på hårdvara, min specialitet är uppgradering av befintliga system.
Då han skruvade ihop sin första PC år 1984 så törs han med fog säga att han behärskar sitt gebit, eftersom han både har haft det som hobby och yrke.
 
En biverksamhet till Fernqvist Innovation AB är Fernbein Dot Com - ett webbhotell. Där kan mindre företag och organisationer med egna domännamn lägga upp sina hemsidor.
Det är ett webbhotell med mycket hög drifts- och datasäkerhet tack vare användandet av den senaste antivirus-tekniken.
- Min ambition är att den verksamheten skall växa. Jag trivs också bra med mixen att vara lärare och att arbeta med egna projekt.
Fernqvist Innoavtion AB ser framtiden an med tillförsikt då detta med att sälja IT-tjänster åter börjar bli lönsamt.

Fernqvist Innovation AB

Bransch:
Data / Teknik

Telefon: 040-534634
Fax: 040-534633


Email:
info@fernbein.com

Hemsida:
www.fernbein.com

Adress:
Fernqvist Innovation AB
Sundsvägen 11 Box 25
23053 Alnarp
5 senaste företagen